CATEGORIES

Per aquesta edició especial:

 

- No hi haurà categories.

- Només hi haurà una única classificació general absoluta. 

- No hi haurà entrega de premis.